Zdeněk Šmída

Mobil: +420 606 631 069
E-mail: zdenek.smida@tiscali.cz
GPS:
50°9'11.823"N
16°48'57.181"E

Zajímavosti

V blízkosti penzionu Pod Slamníkem můžete navštívit:

Kralický Sněžník
Králický Sněžník (1423 m.n.m.)
Pramen řeky Moravy
Pramen řeky Moravy

Nachází se ve výšce 1380 m.n.m. pod vrcholem Králického Sněžníku. Je upravený jako studánka.

Poutni areál Matky Boží
Poutní areál Hora Matky Boží v Dolní Hedeči

Nad městem Králíky se nachází monumentální barokní klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, kaplí Svatých schodů, poutním domem na Mariánském kopci.

Muzeum Králiky
Městské muzeum Králíky

portréty, řemesla, betlémy, varhany, sochy, přírodniny

Pevnost Králíky
Králická pevnostní oblast

247 vojenských objektů postavených v létech 1935-1938 např.: dělostřelecká tvrz Hůrka nebo Bouda, pěchotní srub U Cihelny

Vojenske muzeum králíky
Vojenské muzeum Králíky

celoročně přístupné vojensko-historické expozice, tanky, obrněné transportéry, děla, zbraně, uniformy

Naučná stezka
Naučné stezky

Králický Sněžník, Československé opevnění Králická oblast

Přehrada Pastviny
Přehrada Pastviny

25 km, koupání, vodní sporty, rybaření

Místní zajímavosti:

Historie vrcholu Králický Sněžník – již v roce 1765 na něj vystoupil ruský princ Jindřich, v roce 1780 císař Josef II., v r. 1840 nizozemský král Vilém I. a roku 1886 popsal svůj výstup na „Sněžku Králickou“ Alois Jirásek.

V letech 1895 – 1899 zde byla vybudována kamenná rozhledna vysoká 33,5m. Ta však nebyla udržována a tak musela být v r. 1973 odstřelena. Nedaleko pramene Moravy stála až do r. 1971 Lichtenštejnova chata a nedalako od základů chaty se zachovala žulová soška slona. Tu sem nechal umístit jako svůj symbol německý umělecký spolek Jescher. Dnes je soška neoficiálním symbolem Králického Sněžníku.

Mléčný pramen (725 m.n.m.) je krasový výstupný pramen, to znamená, že voda vytéká na povrch pod tlakem. Jeho zdrojnicí je potok Poniklec, jehož vody mizi v ponorech a plynou do pramene podzemními jeskyněmi dlouhými nejméně 1,5 km. Jméno pramene je odvozeno od bílého zakalení vody, které je pravděpodobně způsobeno uhličitanem vápenatým vyplavovaným z krasových hornin.

Krasové jevy vznikly v krystalických vápencích severně od obce Dolní Morava a celá oblast jer rozdělena do několika celků, např.: jeskyně Tvarožné díry, Mramorové jeskyně, Patzeltova jeskyně. Vápence se průmyslově využívaly a těžily se v místním mramorovém lomu.

Klepý (Klepáč) – vrch s 25 m vysokou dřevěnou rozhlenou – 1143 m.n.m., na hranici s Polskem. Jedinečnost tohoto vrcholu je dána zvláštními hydrologickými podmínkami – voda z tohoto místa odtéká do tří moří. Z jižní strany do Labe a do Severního moře, z východního úbočí do Moravy a ústí v Černém moři, západní polská část hory je pramenem Kladské Nisy, která spojuje Klepý s Baltským mořem. Rozhledna poskytuje zcela výjimečný výhled – při příznivém počasí dohlédnete na dva nejvyšší body ČR – na Sněžku a na vysílač na Pradědu.

Lavinové pole – jižní úbočí Králického Sněžníku pod pramenem řeky Moravy, bezlesá proluka (původně ledovcová moréna) zarostlá kapradinovým porostem. Poslední velké laviny: 25.3.1962 a 13.2.1999.

Suťová pole, kamenná moře, alpínské louky, rašeliniště.

Online kamera
Aktuální obrázek - Dolní Morava
 
© 2011 Penzion Pod Slamníkem, Dolní Morava, realizace: Linnet Design